Opmeting met een 3D laserscanner

Uw pand wordt met een nauwkeurige 3D scanner opgemeten. Hieruit ontstaat een pointcloud, een digitale kopie van uw pand. Als u zelf de software in huis heeft om hiermee verder te werken, dan ontvangt u deze puntenwolk in het formaat dat u wenst, bijvoorbeeld E57.

We kunnen ook een stap verder gaan en u de architecturale plannen opleveren van het pand. Bijvoorbeeld de grondplannen, snedes en gevels van de bestaande / as-built situatie. Ook in de door u gewenste bestandstypes; dwg, vwx, pdf

Een 3D scan geeft een juister beeld van het volledige pand. Vergissingen, zoals een verkeerd ingeschatte hoek of positie van een muur of onbekende vloerdiktes, zijn niet meer mogelijk. Ook alle hoogtes van het pand en geburen zijn direct juist.

site verkenning

Een 3D scan kan ook waardevol zijn voordat er gebouwd wordt. De locatie, bijvoorbeeld tussen twee bestaande panden in, kan tot op de millimeter nauwkeurig opgemeten worden. Plannen kunnen zodoende zonder verrassingen achteraf opgemaakt worden en de bouwheer krijgt de vierkante meters die hem beloofd zijn.

Het terreinprofiel dat opgeleverd kan worden geeft een betrouwbare indicatie van de hoeveelheid m³ grond die wellicht afgevoerd of aangevuld dient te worden.

Scannen met de Leica RTC360